Magiczne przejścia i fantastyczne światy

Pamiętam egzamin wstępny z języka polskiego do szkoły średniej. To był 1990 rok. Kserokopiarki nie były w powszechnym użyciu, dlatego nie rozwiązywaliśmy testów. Trzeba było napisać wypracowanie na zadany temat. Nie pamiętam tego tematu, wiem tylko, że pisałam opowiadanie. Fantastyczne opowiadanie, gdzie bohaterka zasnęła w fotelu i przeniosła się do krainy, w której panowały zupełnie inne zasady niż w świecie realnym. Szczegóły tego miejsca uleciały już z mojej pamięci, pozostała tylko ogólna koncepcja.

Czytaj dalej Magiczne przejścia i fantastyczne światy

Ku pokrzepieniu serc – Krzyżacy

Henryk Sienkiewicz to jeden z nielicznych szczęśliwców, którzy zdobyli sławę i uznanie jeszcze za życia. Urodził się 1846 roku w Woli Okrzejskiej. Uczył się w Warszawie. Próbował swoich sił na studiach prawniczych, ale nie bardzo mu to wychodziło, więc przeniósł się na wydział filozoficzno-historyczny. Podjął pracę dziennikarską. Jako korespondent Gazety Polskiej wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Potem zwiedził Europę i Afrykę. Powieści historyczne Sienkiewicza ukazywały się w odcinkach. Ludzie czekali na nie, jak teraz my czekamy na kolejny odcinek ulubionego serialu. Kiedy zginął Podbipięta (jeden z bohaterów Trylogii) dawali nawet na mszę za jego duszę.

 

Sienkiewicz - masz uwagę

Czytaj dalej Ku pokrzepieniu serc – Krzyżacy

Bajki i satyry Ignacego Krasickiego

Ignacy Krasicki urodził się w 1735 roku w Dubiecku nad Sanem. Jest czołowym twórcą polskiego oświecenia. Autor Hymnu do miłości ojczyzny walczył piórem o reformy w kraju i moralność społeczną. W swoich bajkach i satyrach piętnował ludzkie słabości i wady. 

Był kapłanem, biskupem i pierwszym polskim powieściopisarzem. Powieść Krasickiego nosi tytuł Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki.

Czytaj dalej Bajki i satyry Ignacego Krasickiego