Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w 2021 roku

Wiadomo już, jak będzie wyglądał egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w 2021 roku. Ze względu na pandemię oraz związane z nią trudności w czasie edukacji zdalnej rząd postanowił jednorazowo zmienić warunki egzaminu, ograniczyć zakres wymagań podstawy programowej oraz listę lektur.

Czas na napisanie egzaminu oraz punkty do zdobycia

Egzamin z języka polskiego będzie trwał 120 minut. Arkusz będzie podzielony na dwie części. Część pierwsza sprawdzi umiejętność czytania ze zrozumieniem, argumentowania, znajomość i rozumienie utworów literackich, umiejętność interpretacji tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną . Około 50% zadań to zadania otwarte. Za tę część będzie można uzyskać 25 pkt. Druga część arkusza to wypracowanie. Tym razem do wyboru będzie jedna z dwóch form – rozprawka albo opowiadanie. W części drugiej będzie można uzyskać maksymalnie 20 punktów.

Lektury obowiązkowe

Lista lektur obowiązkowych na egzaminie ósmoklasisty w 2021 przedstawia się następująco:

1) Charles Dickens, Opowieść wigilijna;
2) Aleksander Fredro, Zemsta;
3) Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII;
4) Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec;
5) Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady część II, Pan Tadeusz (całość);
6)  Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę;
7)  Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik;
8)  Juliusz Słowacki, Balladyna;
9)  wiersze wybranych poetów. 
Lektury uzupełniające wybrane przez nauczyciela

Lista jest, jak widać, skrócona. Ponadto w temacie wypracowania nie zostanie narzucona konkretna lektura. Uczeń będzie mógł się odwołać do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej oczywiście warunki tematu.

Ważne ogłoszenia CKE

Do 23 grudnia br. CKE (Centralna Komisja Egzaminacyjna) ogłosi harmonogram przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

Do 31 grudnia br. CKE opublikuje aneksy do informatorów o egzaminie ósmoklasisty i zaktualizuje informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Leave a Reply