Reduta Ordona

„Reduta Ordona” nosi podtytuł „Opowiadanie adiutanta” i jest plastycznym, dynamicznym opisem bitwy, która miała miejsce w Warszawie we wrześniu 1831 roku podczas powstania listopadowego.

Tytułowy bohater Ordon to postać historyczna. Jako powstaniec walczył w kilku bitwach, za co został odznaczony krzyżem Virtuti Militari.

Wiersz Mickiewicza sprawił, że Julian Ordon zapisał się w świadomości Polaków jako heroiczny obrońca reduty na warszawskiej Woli, który wybrał śmierć i wysadzenie baterii artyleryjskiej zamiast poddania jej wrogom.

Czytaj dalej Reduta Ordona

Jak napisać wypracowanie?

Pisząc wypracowanie, pamiętaj o trójdzielności kompozycyjnej. Twoja praca powinna mieć wstęp, rozwinięcie i zakończenie w odpowiednich proporcjach, wyróżnione akapitami. W zależności od narzuconej formy zastosuj właściwe, charakterystyczne słownictwo. Nie odbiegaj od tematu, nie „lej wody”, pisz konkretnie, starając się udowodnić swoją wiedzę z literatury. Na egzaminie zwykle pojawia się rozprawka lub charakterystyka, czasem opowiadanie. Pamiętaj, że w wypracowaniu liczy się konkret, trójdzielność, poprawność stylistyczna, językowa, ortograficzna i interpunkcyjna. Praca nie może być za krótka, bo wtedy wszystkie jej elementy nie zostaną ocenione. Pisz do wyczerpania tematu, ale pamiętaj, że im więcej tekstu, tym więcej potencjalnych błędów. Dbaj o estetykę swojej pracy, pisz czytelnie.

Zasady dotyczące tworzenia dłuższych form wypowiedzi i charakterystyczne słownictwo znajdują się poniżej.

Czytaj dalej Jak napisać wypracowanie?

Epoki literackie

Epoka to pewien odcinek w czasie charakteryzujący się specyficznym sposobem myślenia, patrzenia na rolę artysty i w ogóle na miejsce człowieka w świecie. Granicę pomiędzy epokami wyznacza zwykle jakieś wydarzenie np. data wydania Ballad i romansów Adama Mickiewicza rozpoczyna romantyzm w Polsce, natomiast pozytywizm zaczyna się, gdy stłumione zostaje ostatnie duże powstanie i nadzieje na odzyskanie niepodległości poprzez walkę gasną. Zauważono, że kolejne epoki ciążą ku przeciwnym biegunom, co przedstawia poniższy schemat. To taka walka serca z rozumem. Przykładowo antyk, renesans czy oświecenie skłaniają się w stronę racjonalizmu, poznania na drodze rozumu i doświadczenia. Natomiast średniowiecze, barok czy romantyzm to epoki bardzo uduchowione, gdzie prym wiedzie wiara i uczucie.

epoki literackie

Schemat odnosi się do Polski, choć w całej Europie wyglądało to bardzo podobnie. Co charakteryzowało poszczególne epoki, opisałam ogólnie poniżej.

Czytaj dalej Epoki literackie