Nie ma zbrodni bez kary?

Jak napisać rozprawkę? Niektórzy twierdzą, że można się tego nauczyć, analizując różne wypracowania tego typu. Poniżej przykład rozprawki, gdzie należało odnieść się do tematu zbrodni oraz kary. W wypracowaniu wykorzystałam teksty omawiane w szkole podstawowej.

Zbrodnia jest najcięższym przewinieniem karanym przez prawo. Czy istnieje zbrodnia doskonała? Czy morderca może uniknąć kary? Wiele utworów literackich wskazuje, że nie ma zbrodni bez kary. Nawet jeśli zbrodniarz pozbędzie się dowodów oraz świadków swego czynu, zawsze dosięgnie go sprawiedliwość. 

W Biblii, w Starym Testamencie znajdziemy opowieść o zabiciu Abla przez starszego zazdrosnego brata Kaina. Ten zakopał ciało swojej ofiary i nie miał zamiaru przyznać się do zbrodni. Jednak przed Bogiem nie udało mu się jej ukryć. Został naznaczony piętnem mordercy i wygnany. Odtąd wszyscy ludzie, którzy spotkali Kaina, znali jego winę. 

Podobną historię odnajdziemy w utworze pt. „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Bohaterka zamordowała swoją siostrę i również została naznaczona piętnem morderczyni. Później jej ofiarą padli Kirkor, Grabiec, Gralon, Kostryn, Pustelnik oraz matka. Gdy wydawało się, że wszyscy świadkowie zbrodni Balladyny zostali usunięci i nie zagraża jej już kara, dosięgła ją sprawiedliwość wymierzona przez siły nadprzyrodzone. Została rażona piorunem, gdy jako władczyni i sędzia siedziała na tronie. 

Ostatnim przykładem potwierdzającym, że zbrodnia zawsze zostanie ukarana jest los Złego Pana z „Dziadów” cz.II Adama Mickiewicza. Duch ten przywołany przez Guślarza zjawił się w kaplicy w towarzystwie ptaków nocnych, które zadawały mu ból, szarpały ciało, zabierały jedzenie i napoje. Te męczarnie były karą za okrucieństwa i zbrodnie, których właściciel wioski dopuścił się za życia. Cierpienia ducha nigdy się nie skończą, a ludzie nie mogą mu ulżyć, „bo kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże”. 

Powyższe przykłady z literatury jasno dowodzą, że zbrodnia zawsze zostanie ukarana. Jeśli nie przez prawo ustanowione przez ludzi, to przez prawo boskie.  Osobiście jestem przekonana, że nie ma zbrodni bez kary.

Leave a Reply