Rodzaje literackie

Literatura to wszystkie utwory artystyczne zachowane w formie pisemnej bądź przekazywane ustnie. To dzieła kultury duchowej, które są wspaniałym świadectwem i wsparciem ludzkiej inteligencji i wrażliwości. Utwory literackie bawią, uczą, wzruszają, poszerzają horyzonty, pomagają przetrwać trudne chwile, łączą ludzi w sposób niezwykły i pomimo upływu czasu. Literatura ubogaca, warto i trzeba poznać przynajmniej podstawowe zagadnienia z nią związane.

Austriacka Biblioteka Narodowa w Pałacu Hofburg

Rodzaje literackie to liryka, epika i dramat.

Czytaj dalej Rodzaje literackie

Składnia – część druga

Wypowiedzenia dzielą się na równoważniki zdań (niezawierające orzeczenia) i zdania (zawierające orzeczenie). W poprzednim wpisie zawarłam informacje o częściach zdania.

Zdania dzielimy na pojedyncze (z jednym orzeczeniem), złożone (z dwoma orzeczeniami) i wielokrotnie złożone (zawierają więcej niż dwa orzeczenia).

Budowa zdania

Czytaj dalej Składnia – część druga

Składnia – część pierwsza

Składnia to dział gramatyki języka polskiego zajmujący się budową wypowiedzeń, a także tym jakie funkcje pełnią w zdaniu różne części mowy. Analizując wypowiedzenie, nazywamy poszczególne części zdania i ustalamy zależności pomiędzy nimi.

Części zdania

Wyróżniamy 5 części zdania: orzeczenie, podmiot, przydawka, dopełnienie i okolicznik. Czytaj dalej Składnia – część pierwsza