Użytkowe formy wypowiedzi

Jedną z użytkowych form wypowiedzi są życzenia. Różne mogę być okazje do życzeń. Ponieważ egzamin gimnazjalny z języka polskiego już za dwa dni, życzę Wam drodzy uczniowie, aby był dla Was okazją do pokazania, jak wiele się nauczyliście. Wierzę, że Wam się uda! Będę trzymać kciuki, a Wy wykorzystajcie czas na egzaminie jak najlepiej. Czytajcie dokładnie polecenia i teksty, przypisy i inne informacje. Spokojnie rozwiązujcie zadania. Postarajcie się i bądźcie z siebie dumni. Będzie dobrze!

I jeszcze ostatnim rzutem na taśmę małe przypomnienie. Podczas tworzenia użytkowych form wypowiedzi pamiętajcie o ich charakterystycznej budowie i elementach, które zawierają.

Zaproszenie

 • 5 elementów: kto, kogo, na co, kiedy i gdzie zaprasza.
 • Elementy perswazyjne (wyrazy nakłaniające, zachęcające).

Ogłoszenie

 • Wszystkie niezbędne informacje jak najlepiej uszczegółowione np. o co lub o kogo chodzi, dane kontaktowe.
 • Elementy perswazyjne.

Reklama 

 • Środki perswazyjne (np. pytania retoryczne, wykrzyknienia, powtórzenia)
 • Pozytywne informacje o produkcie, usłudze.

Instrukcja 

 • Dokładny opis postępowania krok po kroku z uwzględnieniem kolejności czynności (najpierw, potem, następnie, po chwili).
 • Opis sposobu postępowania zasygnalizowany przysłówkami np. dokładnie, powoli, energicznie.
 • Formy bezokolicznika (np.wziąć, włączyć) lub czasowników w trybie rozkazującym (np. otwórz, przekręć).
 • Informacje podane w sposób zwięzły i precyzyjny.

Dedykacja 

 • Informacje: kto dedykuje, komu, dlaczego ( z jakiej okazji), gdzie, kiedy.
 • Treść dostosowana do adresata, informacje o więzi z osobą, której chcesz wręczyć prezent np. Kochanej, Sympatycznej, Drogiej, Szanownej.
 • Motto (opcjonalnie).

Podanie

 • W lewym górnym rogu: imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu, adres e-mail.
 • W prawym górnym rogu: miejscowość i data (dzień, miesiąc, rok) złożenia podania.
 • Po prawej stronie, pod danymi osobowymi i datą złożenia podania: do kogo jest skierowane to podanie.
 • Treść podania: prośba i jej uzasadnienie.
 • Pod treścią podania, na dole po prawej stronie: zwrot grzecznościowy, np. z poważaniem albo z wyrazami szacunku oraz czytelny własnoręczny podpis.
 • Jeżeli do podania chcemy dołączyć jakieś inne dokumenty: po lewej stronie pod hasłem „Załączniki” należy wypisać je w punktach.

CV (curriculum vitae – przebieg życia)

 • Nagłówek, dane osobowe.
 • Informacje o wykształceniu i przebiegu kariery zawodowej (w punktach i odwróconej kolejności chronologicznej – najpierw ostatnio ukończona szkoła).
 • Inne informacje np. znajomość języków obcych, zainteresowania dodatkowe umiejętności, odbyte kursy.

Życiorys

 • Forma przypominająca podanie.
 • Informacje: dane nadawcy, miejscowość, data, nagłówek.
 • Informacje o celu pisania życiorysu i przedstawienie wybranych faktów z życia.
 • Własnoręczny podpis.

List motywacyjny

 • Forma przypominająca podanie.
 • Dane nadawcy i adresata, miejscowość, data, nagłówek.
 • Informacja o przyczynie napisania listu (np. poszukiwanie pracy).
 • Informacje o cechach i kwalifikacjach kandydata (rodzaj autoreklamy).
 • Przedstawienie obustronnych korzyści w zakończeniu.
 • Własnoręczny podpis

List oficjalny

 • Dane nadawcy i adresata, miejscowość, data.
 • Nagłówek z bezpośrednim zwrotem do adresata.
 • Treść poprzedzona informacją o celu napisania pisma.
 • Własnoręczny podpis.

Leave a Reply