Biblia jako arcydzieło literatury

Dlaczego trzeba znać Biblię?

Kiedy na lekcji czytamy fragmenty Biblii, prawie zawsze znajdzie się uczeń, który powie, że to nie religia. Mam nadzieję, że ten artykuł wyjaśni powody, dla których teksty biblijne muszą być omawiane na języku polskim i uporządkuje podstawowe informacje na temat arcydzieła literatury, jakim jest Pismo Święte.

Dlaczego Biblia jest tak ważna i czytana nie tylko ze względów religijnych? Przede wszystkim dlatego że jest ona źródłem wielu motywów podejmowanych w sztuce. Znajomość Biblii jest konieczna dla zrozumienia wielu utworów powstałych w naszej erze. Współczesne dzieła, nawet filmy podejmują wciąż na nowo tematy biblijne. Twórcy czerpią też inspirację, naśladując gatunki biblijne takie jak chociażby przypowieść, dokonując stylizacji swoich utworów w oparciu o język, słownictwo czy rytm biblijnych tekstów. Można powiedzieć, że Biblia jest magazynem, z którego czerpią pisarze, poeci, malarze, rzeźbiarze, muzycy. Dlatego ten, kto nie zna w ogóle Biblii, nie zrozumie większości dzieł sztuki naszej cywilizacji. Biblia jest oczywiście sacrum – świętą księgą dla chrześcijan oraz w części Starego Testamentu dla wyznawców judaizmu.

Czytaj dalej Biblia jako arcydzieło literatury

Mity greckie

Co to jest mit?

Mit to fantastyczne opowiadanie, które odwołując się do wyobraźni odbiorcy, pozwalało na wyjaśnienie nieznanych zjawisk oraz odpowiadało na ważne dla człowieka pytania np: jak powstał świat, skąd wziął się człowiek, skąd się wzięły pory roku, jakimi wartościami należy kierować się w życiu i co nas czeka po śmierci?

Mity obrazują światopogląd i system wartości ludzi antyku, ale także prezentują ponadczasowe, uniwersalne wzorce postaw, są budulcem lub motywem wielu dzieł literatury i sztuki.

Syzyf – waza grecka

Czytaj dalej Mity greckie

Starożytność – pierwszy rozdział naszej kultury

Jeżeli całą historię kultury i literatury kręgu śródziemnomorskiego wyobrazimy sobie jako wielką księgę, to starożytność czy inaczej antyk będzie jej pierwszym rozdziałem. To okres, lekko licząc, 11 wieków, z których za najbardziej klasyczny uważa się V w. p.n.e. To wtedy wyklarowały się wzorce naszej kultury. Classicus oznacza doskonały, pierwszorzędny, wzorowy. Najważniejsze klasyczne ideały to harmonia, spokój, uporządkowanie. W sztuce królowały proporcja i mimesis czyli wierne odtwarzanie rzeczywistości. Człowiekowi powinny towarzyszyć równowaga i umiar. „Chwytaj dzień”, ciesz się życiem, bo umyka, ale także zachowaj stoicki spokój wobec przeciwności losu, nie popadaj w skrajności. Fortuna kołem się toczy, co oznacza zmienne koleje losu, a życie ludzkie określone jest przez fatum – ślepy los.

Antyk często jest punktem odniesienia dla późniejszych epok. Podaje wzory, które można kontynuować (neoklasycyzm) bądź dyskutować z nimi i je zmieniać.

Przyszłe pokolenia będą nas podziwiać tak, jak podziwiają nas nasi współcześni.

Perykles (V w.p.n.e.)

Czytaj dalej Starożytność – pierwszy rozdział naszej kultury

Praca – pasja czy obowiązek?

Jednym z dwóch tematów do wyboru podczas tegorocznej matury z języka polskiego była rozprawka: Praca – pasja czy obowiązek?

Wykorzystując tekst z arkusza egzaminacyjnego i inne teksty kultury, należało odnieść się do tematu i uzasadnić swoje stanowisko.

Temat daje dużo możliwości, chociaż mnie się wydaje, że z pozoru bardziej wdzięczne i promowane obecnie stanowisko, że praca to przede wszystkim pasja, jest dość karkołomne choć nie niemożliwe do obronienia. Liczne przykłady z literatury ukazują jednak pracę głównie jako obowiązek. 

nie święci garnki lepią

Czytaj dalej Praca – pasja czy obowiązek?