Kompetencje kluczowe

Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, dlatego tak ważne jest, by uczniowie od najmłodszych lat nabywali umiejętności, dzięki którym ich życie będzie bogate i szczęśliwe. Nie chodzi tu wyłącznie o aspekt materialny, lecz głównie duchowy. Jak radzić sobie w coraz bardziej skomplikowanym świecie? Jak współpracować z innymi ludźmi? Jakich składników potrzebujemy do samorealizacji i osobistego rozwoju? Jak stać się świadomym, aktywnym obywatelem? Jak znaleźć satysfakcjonującą pracę?

Od dawna mówi się o kluczowych kompetencjach, które należy rozwijać od najmłodszych lat. Są nimi:

  1. porozumiewanie się w języku ojczystym;
  2. porozumiewanie się w językach obcych;
  3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;
  4. kompetencje informatyczne;
  5. umiejętność uczenia się;
  6. kompetencje społeczne i obywatelskie;
  7. inicjatywność i przedsiębiorczość;
  8. świadomość i ekspresja kulturalna.

Te kompetencje rozumiane jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji to baza, podstawa niezbędna we współczesnym świecie do odkrywania i rozwoju własnych pasji. Kreatywność, innowacyjność, niezależność, śmiałe podejmowanie inicjatyw są szczególnie ważnymi cechami przyczyniającymi się do osiągania sukcesów.

Koniec roku szkolnego bardzo wyczerpuje, ale ja już myślę o następnym roku, przyszłych wyzwaniach i rozwijaniu kompetencji ósmej;) Choć brzmi to nieco bezdusznie, wcale takie nie będzie!  Teraz czuję, że się duszę pod warstwą lodu i procedur, ale widzę już na szczęście zielone światło na horyzoncie. I od tego widoku zaczynają mi już w głowie kiełkować niezłe pomysły:)

Leave a Reply